April192014
April122014
אם יש לך חמש דקות
אני אספר לך מה שאתה תרצה לשמוע
עצב קל, אולי סיפור על עולם מושלם
עם אנשים יפים
אוכל טעים

אבל בטח תהיה מעוניין לשמוע את הסיפור שלי
אם יש לך חמש דקות
אספר לך עליי
אולי בסוף תבין אותי יותר טוב
אני אספר לך על חיים בתוך קופסא קטנה
שבחוץ הכול רועד , מרגישים את זה בפנים
הראש כואב, הרגליים מתרסקות
ואז הכול נראה שטוח
הזמן עובר לאט
רואה איך האבק מצטבר בפינות
לא יכול לנוע יותר
יש לך חמש דקות בשבילי?

אם יש לך חמש דקות

אני אספר לך מה שאתה תרצה לשמוע

עצב קל, אולי סיפור על עולם מושלם

עם אנשים יפים

אוכל טעיםאבל בטח תהיה מעוניין לשמוע את הסיפור שלי

אם יש לך חמש דקות

אספר לך עליי

אולי בסוף תבין אותי יותר טוב

אני אספר לך על חיים בתוך קופסא קטנה

שבחוץ הכול רועד , מרגישים את זה בפנים

הראש כואב, הרגליים מתרסקות

ואז הכול נראה שטוח

הזמן עובר לאט

רואה איך האבק מצטבר בפינות

לא יכול לנוע יותר

יש לך חמש דקות בשבילי?

April62014
March292014
March212014
כן, אני יודע שזה לא מובן, אבל אם תקראו את שיריי הכל יהיה ברור יותר 
http://www.lironsongs.com

כן, אני יודע שזה לא מובן, אבל אם תקראו את שיריי הכל יהיה ברור יותר 

http://www.lironsongs.com

March152014
March82014
זה קסם, קסם כמו של עיר קטנה , חדר קטן, אבל הוא עולם שלם 

בתוך חדר קטן
שמזכיר לנו סרטים מפריז
אנחנו מתרסקים באיטיות
כמו לא נפגשנו שנים

משלימים את מה שחסר
ואת השאר משאירים למקרה
לרגע נדמה לנו
שהבית סביבנו הוא כל העולם שקיים

זה קסם, קסם כמו של עיר קטנה , חדר קטן, אבל הוא עולם שלם 

בתוך חדר קטן

שמזכיר לנו סרטים מפריז

אנחנו מתרסקים באיטיות

כמו לא נפגשנו שנים

משלימים את מה שחסר

ואת השאר משאירים למקרה

לרגע נדמה לנו

שהבית סביבנו הוא כל העולם שקיים

March12014
February242014
February82014
← Older entries Page 1 of 8